Servering >
Utställningar >
Bokcafé >

Öppettider:

Tillfälliga öppettider tills vidare:
Mån-to 9.00-15.30
Fredagar 9.15 -13.30

Med reservation för ev ändringar. Besök Café Gjuteriets facebooksida för akutuell information.

 

 

BOKCAFÉ

Karlstads Bokcafé bildades 1981 för att skapa en konkret mötesplats för tankar och idéer. I Café Gjuteriet har Bokcaféet ett litet urval av kulturtidskrifter till försäljning.

Sedan 1985 arrangerar också Bokcaféet regelbundet föreläsningar och kulturprogram i Café Gjuteriet, oftast lördagar. Här kan du lyssna till intressanta föredragshållare som tar upp viktiga och ofta aktuella ämnen. Den intima cafélokalen bidrar till att föredragen också blir ett forum för samtal, frågor och invändningar.

Läs mer om Bokcaféets kommande föredrag på deras hemsida >>

Foto: P-O Strand

I Café Gjuteriets intima lokal arrangerar...

Foto: Boo Löfberg, Imagin.

... Bokcaféet intressanta föredrag.


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • Tel caféet: 054-10 07 00 • E-post: info@gjuteriet.nu