< Tillbaka

KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD I KVARTERET GJUTAREN

I kvarteret Gjutaren finns några av de gamla industribyggnaderna från Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) kvar, men idag med nytt innehåll. När KMW grundades 1860 av fabrikören Gustaf Adolf Andersson var Karlstad en liten stad med ca 4 500 innevånare. Verksamheten bestod från början av en repslagarbana och en mindre smedja med gjuteri där man tillverkade husgeråd som kokkärl och stekpannor och kaminer, spisar, takfönster, trädgårdssoffor och liknande gjutgods.

Den förödande branden 1865 som ödelade större delen av Karlstad, innebar ett uppsving för KMW:s verksamhet. Företaget fick omgående det prestigefyllda uppdraget att tillverka nya klockor till Domkyrkan som hade förstörts vid branden. 1866 levererades den 1.075 kg tunga mellanklockan och senare samma år gjöts storklockan som vägde 3.500 kg. Den minsta klockan som endast vägde 525 kg levererades 1867.

Tack vare jänvägens utbyggnad runt om i Sverige ökade efterfrågan på järnvägsvagnar, semaforer, ångmaskiner och ångpannor. KMW fyllde sina orderböcker och kunde expanderadera. År 1875 hade verkstaden 142 anställda och var därmed en betydande arbetsplats i staden. Industrialiseringens behov innebar att KMW nu också började tillverka lokomobiler, turbiner, pumpar, verktygsmaskiner, såg- och kvarnverk och på 1880-talet också sliperimaskiner.

På 1880-talet utvecklades sulfitmetoden inom papperstillverkningen och KMW började producera utrustning för massaindustrin, bl a till närbelägna Billeruds Sulfitfabrik. Den första pappersmaskinen levererades 1891 till Mäntää pappersbruk i Finland. I mitten av 1890-talet började man bygga de s.k. Yankee-pappersmaskinerna som skulle komma att göra KMW till en av världens ledande inom branchen.

Verkstäderna byggdes succesivt ut och år 1900 var antalet arbetare över 300 och produktionen innefattade även ångbåtarna ”Selma Lagerlöf” och ”Gösta Berling” som kom att trafikera Fryken. 1902 specialicerade KMW sig enbart på maskiner för trämasse- och pappersindustrin och 1916-1917 utvidgades verkstaden med laboratorium för utveckling av nya maskintyper. Fram till första världskriget blomstrade verksamheten och man exporterade förutom till Norge och Finland även till England, Japan, Ryssland, Korea, Indien och Frankrike.


I mellankrigstiden utökades exporten med en rad kompletta soda-sulfitfabriker och pappersbruk till bl a Frankrike, Grekland, Tjeckoslovakien och USA. Fram till 1933 hade KMW levererat 124 pappersmaskiner, 119 cellulosatorkmasiner, 50 Kamyrupptagningsmaskiner, 519 cellulosakokare och ett 50-tal fabriksanläggningar för träsliperi- cellulosa- och pappersindustrin i 15 länder.

I slutet av 1940-talet gick rykten om att KMW skulle flytta från Karlstad. Runt kvarteret Gjutaren hade stadsdelen Herrhagen vuxit fram till stor del tack vare de många arbetstillfällen som verkstaden skapat. Verkstadsområdet var urvuxet och större ytor behövdes för expansion. Karlstads kommun erbjöd KMW mark sydöst om Lamberget där nya lokaler och ett nytt gjuteri togs i bruk 1949. Antalet anställda uppgick då till 850 arbetare och 350 tjänstemän. De gamla lokalerna i kvarteret Gjutaren fortsatte dock att användas som kontor och lager. På 1970-talet köpte kommunen fastigheten och KMW hyrde kontorslokalerna fram till 1985 då Föreningen Karlstad Lever övertog byggnaden utefter Verkstadsgatan för att lösa lokalfrågan för en rad av stadens kulturföreningar.

I dag har kvarteret delats upp i fyra olika fastigheter. I norra delen finns en verkstadsbyggnad som används av Cityverkstaden (fordonsverkstad) och alldeles intill den nyuppförda Sporthallen Gjutaren. Utefter Verkstadsgatan finns föreningshuset Gjuteriet och i kvarterets sydvästra del finns Nöjesfabriken med restaurang, bowling, inomhus Go-Kart och nattklubb.

Foto: Värmlands Museums arkiv.

Smeder vid KMW 1890. Arbetstiden vid företagen uppgick i regel till 12 timmar per dag sex dagar i veckan och lönerna varierade mellan 6 och 27 öre i timmen.

Foto: Föreningen Karlstad Levers arkiv.

Anställda vid KMW 1925.

Foto: Hans Olsson

De äldre industrilokalerna i kvarteret Gjutarens södra del används idag av Nöjesfabriken.


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • Tel caféet: 054-100 700 • E-post: info@gjuteriet.nu