Välkommen till KARLSTADS OBRÄNDA BIBLIOTEK

Där du kan botanisera bland utgallrade biblioteksböcker, som räddats undan förbränning. Här finns både skön- och facklitteratur. Tag de böcker du vill ha. Du behöver inget lånekort och du ska inte återlämna böckerna. Biblioteket finns i anslutning till Café Gjuteriet och drivs ideellt av Karlstads Bokcafé, handbokbindare Olof A Myrin och Föreningen Karlstad Lever.