Bild & Media >
Föreningar >
Musik >
Studieförbund >
Dans & teater >
Verkstäder >

DANS & TEATER

Folkteatern Järnet
(scen, replokal, förråd, mm för flera amatörteatergrupper)

Hemsida >>

Föreningen NBV-teatern
(replokal, förråd, mm för flera amatörteatergrupper)

Hemsida >>

Karlstads Spelkulturförening
(föreningslokal)

Hemsida >>

Kulturverkstan
(dans, musik och teater förstora och små)

Hemsida >>

Squaredanceklubben Skogsstjärnan
(danslokal)

Hemsida >>

Tango Practica
(danslokal)

Tango Sol
(danslokal)

Hemsida >>

Värmländska Folkdansringen
(föreningslokal)

Hemsida >>

Du kan alltid kontakta ovanstående grupper via vanlig post till Gjuteriet.

Karlstads kommuns föreningsregister >>

Foto: P-O Strand

Scenbild i Järnet

Foto: Gunnar Bark

Repetition.


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • Tel caféet: 054-100 700 • E-post: info@gjuteriet.nu