Vad händer på Gjuteriet under närmaste dagar

Gjuteriet är en före detta industribyggnad på 3 100 kvm som idag ger arbetslokaler åt en rad av Karlstads olika kulturföreningar som bedriver versamhet inom olika intresseområden