A brief review
in English
>

Foto: Gunnar Bark


I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

Gjuteriet - Karlstads kulturella smältdegel | Marknadsför din sida också

AKTUELLT
 

 

Aktuella bildutställningar på Café Gjuteriet Läs mer >

Frågorna på tipspromenaden under Öppet hus på Gjuteriet Hittar du här >

De rätta svaren på tipspromenaden under Öppet hus hittar du här >

Karlstads Obrända Bibliotek har nu fått in "nya" böcker. Trettio hyllmeter med böcker för alla åldrar att botanisera bland. Läs mer >


Gjuteriet behöver pengar!
Ge oss ditt stöd! Stora eller små bidrag mottages tacksamt till vårt bankgiro 5832-4716.

Vårfesten
på Gjuteriet en succé!

Se bilderna >

KARLSTAD LEVER

Husen kring Frödingsparken. Ny skrift i serien "Karlstad med kulturhistoriska ögon.

Läs mer på Karlstad Levers hemsida >>

Vill du veta mer om byggnadsstilar? Kanske studiecirkeln BYGGNADERS SÄRDRAG är något för dig?

Läs mer på Karlstad Levers hemsida >>

 


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • Tel caféet: 054-10 07 00 • E-post: info@gjuteriet.nu


 
eXTReMe Tracker