Folkteatern Järnet

Rubriken

Folkteatern Järnet är en förening med två ibland tre aktiva grupper.

Vi har en egen lokal för repetitioner och föreställningar på kulturhuset Gjuteriet i Karlstad. Föreningens verksamhet varierar men administreras av Folkteaterns styrelse.

Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Kursavgiften per termin 1.000 kr och 800 kr för heltidsstuderande för grupper med arvoderad ledare. Grupp utan ledare har en terminsavgift på 400 kr resp. 300 kr för heltidsstuderande. Man blir medlem läsårsvis.